O sboru

Sbor paní a dívek je amatérský ženský pěvecký sbor, má menší počet aktivních členek a je tedy sborem spíše komorním. Sbor má za sebou bohatou a různorodou činnost nejen pěveckou, ale i kulturně společenskou. V r. 2010 oslavil na "Salonu M. D. Rettigové" již 15. sezónu své existence.

Díky pěkným vztahům mezi členkami se sbor několikrát schází i o prázdninách, významné životní události slavíme společně.

 

 

Město Litomyšl

Město Litomyšl významně finančně podporuje činnost Sboru paní a dívek.

 

Partneři sboru

SPD spolupracuje s dalšími pěveckými sbory v našem městě. Jsou to Mužský pěvecký sbor, Vlastimil, Kos SPgŠ, Sboreček při ZŠ Zámecká. Společně jsme vystoupili s Heblaty při ZUŠ a Bigbandem ZUŠ.

ZUŠ Bedřicha Smetany nám umožňuje zkoušet v jejích prostorách, děkujeme.

V r. 2013 si Klub veteránů Litomyšl vybral náš sbor jako partnera k organizaci Dobového benefičního plesu.

Sbor má i několik aktivních nepěveckých příznivců, kteří nám ochotně pomáhají v různých oblastech. Pořizovat fotografie, videozáznamy. hledat nový notový materiál, Tvorba těchto stránek je též dílo příznivce našeho sboru. Všem těmto neviditelným osobám velmi děkujeme.

 


 

Vedení sboru

V čele sboru se vystřídalo několik sbormistrů. Zakládajícím a zatím nejdéle působícím byl pan Otakar Karlík - emeritní ředitel litomyšlského gymnázia, po něm se ujaly vedení sboru postupně dvě mladé nadšené sbormistryně - pí Mgr. Kamila Tůmová a sl. Mgr. Markéta Pohorská. Od října 2008 do června 2016 sbor vedla Mgr. Hana Vanišová, jednatelkou sboru je pí Jindřiška Kubíčková. Na klavír hraje Lukáš Hrubeš, občas ho vystřídá MgA. Iveta Benešová, jindy Mgr. Marie Jovbaková.Od září 2016 sbor vede Petra Kubátová.

Zkoušky sboru jsou pravidelné, od září do června  v prostorách Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Litomyšli. SPD organizuje také pěvecká soustředění s cílem prohloubit pěvecké dovednosti a utvářet přes společné zážitky i dobré vzájemné vztahy.

 

Minulá vystoupení a koncerty

Mezi úspěšná vystoupení SPD uvádíme oslavy na Růžovém paloučku u Litomyšle, koncerty na Veselém kopci u Hlinska, ve Všeradicích u Berouna při křtu nové poštovní známky M. D. Rettigové a při vernisáži mezinárodní výtvarné výstavy, tříkrálovém koncertu v Neratově v Orlických horách. Mezi nejúspěšnější vystoupení řadíme ta, která realizujeme s dalšími litomyšlskými pěveckými sbory, sym. orchestrem a sólisty, a to Večer B. Martinů, Aprílový koncert, Dvořákův koncert, Smetanovy sbory z Prodané nevěsty B. Smetany, z Blodkovy opery V studni a Foerstrovu kantátu Jarní romance. Každoročně vystupujeme s  Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby v rámci celého kraje. Po mnoho let SPD připravoval "Večery M. D. Rettigové", které se nesly v duchu "salonu", v jehož středu vždy stály ženy a umožňovaly tak při domácí kávě a pečivu kultivovanou zábavu a umělecké prožitky. Mezi členky SPD jsou zvány i oblíbené osobnosti našeho kulturního světa a vždy pak jde o jakýsi svátek setkávání slova a hudby. Hostem slavnostního večera již byla Stela Zázvorková (herečka), TV hlasatelka M. Vostřáková, výtvarnice a herečka Iva Hüttnerová, zpěvačka Bára Basiková, Magdalena Dietlová společně s moderátorem Alešem Cibulkou.V r.2014 Benefiční dobový ples pořádaný Klubem veteránů a SPD uváděl p.Alfréd Strejček, při zahájení Lázní ducha účinkoval SPD ve společné scénce s herci Zdeňkem Svěrákem a Vojtou Kotkem, pak jsme si zazpívaly se zpěvákem Janem Smigmátorem.  Mezi opakovaná vystoupení se řadí i účinkování ve Vlčkově u Litomyšle na Otvírání studánek.  

 

Historie sboru

Členky sboru se poprvé sešly v polovině 90. let minulého (20.) století, aby si občas zazpívaly pro vlastní potěšení a radost ze společného setkání. Začala však doba nového oživení spolkové činnosti a společenského života vůbec a život naplánoval členkám sboru jinou cestu. Jejich pěvecká aktivita vešla ve známost a brzy začaly ženy veřejně vystupovat při nejrůznějších kulturních akcích města. Rozjel se kolotoč příležitostných, ale i plánovaných zprvu komorních, později i velkých hudebních projektů v Litomyšli a okolí. SPD měl příležitost hostovat i v zahraničí a představit se v Levoči na Slovensku a v Rodenu v Holandsku. Pravidelně účinkujeme při zahájení Gastro slavností v Litomyšli. 

 

Název sboru

Jako moderní ženy hledaly členky sboru vzor pro svou činnost především v bohaté historii a kulturních tradicích našeho města. Nalezly ho v osobnosti M. D. Rettigové, ženy na tehdejší dobu činorodé a emancipované, vlastenky, spisovatelky, která jako první psala své básně, povídky a divadelní hříčky českým jazykem a zaměřila své emancipační aktivity a kulturně společenskou výchovu na dívky měšťanské společnosti v první polovině 19. století, a to především v Litomyšli, kde prožila plných 11 let. Tento obraz M. D. Rettigové je stále i v současnosti málo znám. Ve druhé polovině 19. století působila v Litomyšli jiná česká spisovatelka - Tereza Nováková a i ona navázala na snahy své předchůdkyně M. D. Rettigové. V Litomyšli dala podnět k založení "Spolku paní a dívek". jehož úkolem bylo rovněž osvětové působení mezi ženami, zvláště v oblasti kulturní. Spolek existoval v Litomyšli až do 2. svět. války. Jeho dlouhodobá tradice byla vlastně obnovena až v činnosti "Sboru paní a dívek" v Litomyšli v 90. letech 20. století.